Tamunagog's Blog

Just another WordPress.com site

ცხოვრება მართლა მშვენიერია… გადის წლები იზრდები არა მარტო ფიზიკურად დედა ნატირები აზროვნებაც გეცვლება. ნათლად ხედავ ბევრ რამეს… გუშინ და წლების უკან რაც მომწონდა რასაც ვაფასებდი დღესაც იმას ვაფასებ… მომწონს ის გოგო… ეს ჩემი ფოსტი თუ ვინმემ წაიკითხა რამე შეიცვლებას ხვისთვის? რისთვის ვწერ… ამას ჩემთვის ვწერ.. იცი რა იმედი არ უნდა დაკარგო ადამიანმა… და პიველად კი ადამიანობა არ უნდა დაკარგო, რაც ძალიან ძნელია.

Posted by tamuna2188 on თებერვალი 5, 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ჯანსაღი გუნდის სამი მთავარი პრინციპი

Posted by tamuna2188 on მაისი 9, 2012

ნებისმიერი გუნდის სტაბილურ პროდუქტიულობას გუნდში არსებული ჯანსაღი სიტუაცია მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ადამიანების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, ხელმძღვანელების და ორგანიზაციის მიმართ ხშირ შემთხვევაში მათ მოტივაციაზე, საქმისადმი და მომხმარებლებისადმი ყოველდღიურ დამოკიდებულებაზე დიდ გავლენას ახდენს. იმისათვის, რომ გუნდში ჯანსაღი მდგომარეობა შევინარჩუნოთ სამი მთავარი პრინციპის პატიოსნების, სამართლიანობის და ურთიერთპატივისცემის დაცვა და მუდმივი განმტკიცებაა საჭირო.

ამ სამი პრინციპის დამკვიდრებას გუნდის ლიდერის მხრიდან მათი აღიარება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაცვა და სხვებში იგივე პრინციპების პოპულარიზაცია განაპირობებს. თუ ლიდერი ამბობს ტყუილს, იღებს არასამართლიან გადაწყვეტილებებს და გუნდის თუნდაც ყველაზე სუსტი ან უარყოფითი წევრის მიმართ უპატივცემულობას გამოხატავს, იქ ეს პრინციპები არასოდეს დამკვიდრდება და შესაბამისად ჯანსაღი გუნდიც ვერ ჩამოყალიბდება.

იქ, სადაც ამ სამი პრინციპიდან რომელიმეს იგნორირება ხდება გუნდმა შესაძლოა რაღაც მომენტში წარმატებას მიაღწიოს, მაგრამ მისი შენარჩუნება ძალიან გაუჭირდება.

გუნდის წევრებს შორის და პირველ რიგში ლიდერსა და გუნდის წევრებს შორის ურთიერთნდობა გუნდში ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბების ამოსავალი წერტილია. პატიოსნება, რომელსაც ერთმანეთის მიმართ ნდობა როგორც საძირკველს ისე ეფუძნება, სწორედ ამიტომ არის ყველაზე კრიტიკული პრინციპი გუნდის ძლიერებისათვის.

იქ, სადაც გრძელვადიან პერიოდში არაფერი არ იმალება, დიდი და პატარა ტყუილი არ არსებობს. სულ, ერთი შეხედვით უმნიშვნელო, უბოროტო, უწყინარმა ტყუილმაც კი შესაძლოა ურთიერთნდობა შეარყიოს. ნდობა, რომლის აშენებასაც ძალიან ბევრი ძალისხმევა სჭირდება ერთი მცირე ტყუილით შეიძლება ქვიშის სასახლესავით დაიშალოს. მახსოვს ერთ-ერთ თათბირზე ერთმა ხელმძღვანელმა ყველას გასაგონად ტელეფონში როგორ უთხრა ერთ-ერთ კლიენტს – აი ამ წუთას აქ ვარ ზუსტად შენ საკითხთან დაკავშირებით, ფინანსთა მინისტრის კაბინეტის კარებს ვაღებო. შეხვედრას საკმაოდ ბევრი ხალხი ესწრებოდა, ყველას გადმოგვხედა, თვალი ჩაგვიკრა და ტელეფონი რომ გათიშა გულიანადაც გავიცინეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმ მომენტიდან იმ თათბირზე ყველა დამსწრისათვის როგორ დაკარგა ფასი ამ ხელმძღვანელის მიერ ტელეფონში (და არამარტო) იქამდე და იმის შემდეგ ნათქვამმა ნებისმიერმა ფრაზამ.

ინფორმაციის, მათ შორის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დამალვა, დაფარვა, სხვადასხვა მიზნებით დამახინჯება უპატიოსნობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა ასევე. იქ, სადაც ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ რაც ნაკლები ეცოდინებათ თანამშრომლებს, მით ნაკლები პრობლემა ექნებათ მართვაში, სინამდვილეში ხშირად ზუსტად საპირისპიროდ ხდება. ადამიანები გასაგებს მაინც იგებენ, მაგრამ ამას არაფორმალური არხებით, ჭორების გავრცელების შედეგად ახერხებენ, რაც, როგორც წესი, ინფორმაციას ამახინჯებს, აგვიანებს და ხელმძღვანელების მიმართ ნდობასაც კიდევ უფრო ამცირებს. რაც საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო ძვირი უჯდება ნებისმიერ გუნდს. მაქსიმალურად გამჭვირვალე ინფორმაცია პატიოსნების პრინციპის დამკვიდრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

იქ, სადაც ადამიანები ერთმანეთის სიტყვას არ ენდობიან, სადაც რაღაცა რომ დაგიჯერონ ბევრი ფიცი და პირობების დადება გჭირდება, სადაც სხვისი ნათქვამის ფასიც არაფერია და შენთვის საგულისხმო გარემოებას არ წარმოადგენს, იქ არ შეიძლება რომ ყოველდღიურად რამე ღირებული იქმნებოდეს, ვითარდებოდეს და სტაბილურ წარმატებას ედებოდეს სათავე.

სამართლიანობის პრინციპი მეორე ბურჯია, რომელსაც ასევე დიდწილად ეფუძნება გუნდში არსებული სიტუაცია. გუნდის წევრების ყოველდღიური მოქმედებები, მათ მიერ გაწეული ძალისხმევა, მონდომება, რომლითაც ისინი საქმეს აკეთებენ დიდწილად ეფუძნება იმის რწმენას, რომ მათი ხელმძღვანელები მათ მიმართ ხვალ სამართლიან შეფასებებს გააკეთებენ და სამართლიან გადაწყვეტილებებს მიიღებენ.

თუ ხელმძღვანელი თავის შეფასებაში ობიექტური არ არის, გადაწყვეტილებებს სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე არ იღებს, მიკერძოებულია, ყველას განსხვავებული პრინციპებით და მიდგომებით განსჯის, პირადი სიმპათიებით და სიტუაციიდან გამომდინარე აფასებს ადამიანებს და იღებს მათთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს, არაფრად დაგიდევთ იმას, თუ თუნდაც მის გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან რა შესაბამისობაშია დღეს მიღებული გადაწყვეტილებები, გამოდის თუ არა ისინი იმავე პრინციპებიდან, რომელსაც გუშინ ეფუძნებოდა, მაშინ ადამიანებს ეჭვი უჩნდებათ, თუ რამდენად სამართლიანი იქნება ხელმძღვანელის ხვალინდელი განსჯა, ხვალინდელი შეფასებები, რაც ძირეულად ცვლის მათ ყოველდღიურ ქცევას.

იმისათვის, რომ სამართლიანობა, როგორც ძლიერი პრინციპი დამკვიდრდეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელმძღვანელი თანამშრომლების მიმართ გაკეთებულ შეფასებებში, მათ მიმართ მიღებულ გადაწყვეტილებებში, ყველასთვის ერთი და იმავე პრინციპებს ეყრდნობოდეს და სტაბილურად ინარჩუნებდეს ამ ამოსავალ პრინციპებს, რაც შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში. ასე თუ ისე, ქცევა ყველაზე უკეთ უქმნის გუნდის წევრებს ხვალინდელი დღის ცხად მოლოდინს. თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართ დამკვიდრებული, აღიარებული პრინციპების დარღვევით მიღებულ გადაწყვეტილებას შეუძლია ყველა დანარჩენ ადამიანში ამ ხელმძღვანელის მხრიდან ხვალ მიღებული გადაწყვეტილებების და გაკეთებული შეფასებების მოლოდინი რადიკალურად შეცვალოს.

სამართლიანობის პრინციპის დამკვიდრების მცდელობისას ერთ-ერთი დიდი საფრთხეა, როდესაც ხელმძღვანელი საკუთარი სამართლიანი განსჯის იმედად იღებს გადაწყვეტილებებს. ასეთ დროს, ის, რაც მას შესაძლოა სამართლიანად ეჩვენება შესაძლოა გუნდის დანარჩენი წევრების უმრავლესობისათვის საერთოდ არ გამოიყურება ასე. სწორედ ამიტომ, რაც უფრო ნაკლებად იქნება მხოლოდ პირადი სამართლიანი განსჯის იმედად ხელმძღვანელი და რაც უფრო მეტად ეცდება შეფასებებიც გამჭვირვალედ, სხვებთან განხილვების შედეგად გააკეთოს და თანამშრომლებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებებიც გუნდის წევრებთან ღია მსჯელობების შედეგად მიიღოს, მით უფრო დიდია იმის ალბათობა, რომ მიღებული გადაწყვეტილებები და გაკეთებული შეფასებებიც სამართლიანი იქნება და რომ სამართლიანობა როგორც ერთ-ერთი ამოსავალი პრინციპი ფეხს მოიკიდებს გუნდში.

იქ, სადაც ადამიანებს ეშინიათ არ დასცინონ მათ შეცდომებზე, მათ მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, გამოთქმულ მოსაზრებებზე და იდეებზე, მათ შედეგებზე, გუნდის წევრების მხრიდან არაადექვატური მსჯელობა და საუბრები არ გამოიწვიონ, იქ ადამიანები ნაკლებად ინიციატივიანები არიან, ნაკლებად აქტიურობენ და ცდილობენ სხვებისგან არ გამოირჩნენ, სხვებივით მოიქცნენ და არაფერი განსაკუთრებული და განსხვავებული არ გააკეთონ. სწორედ ამიტომ ურთიერთპატივისცემა მესამე მნიშვნელოვანი საყრდენია, რომელსაც ჯანსაღი გუნდი ეფუძნება. უპატივცემულობის თუნდაც უმნიშვნელო გამოხატვას, პირად საუბრებში ერთმანეთის დაცინვას, ქილიკს, ირონიას სხვების საქმიანობაზე, ჩაცმულობაზე, ქცევაზე ფრთხილი კომენტარების კეთებასაც კი აუცილებლად მოჰყვება გუნდის წევრებს შორის ურთიერთპატივისცემის კიდევ უფრო შემცირება. ადამიანები ასეთ დროს უფრო ჩაკეტილები და ნაკლებად შემოქმედებითები, ნაკლებად აქტიურები და პროდუქტიულები ხდებიან. სწორედ ამიტომ, შესაძლოა არ დავაძალოთ ადამიანებს უყვარდეთ ერთმანეთი, ეხმარებოდნენ ერთმანეთს და საკუთარ ინტერესებზე მაღლა გუნდის სხვა წევრების ინტერესებს აყენებდნენ, მაგრამ ყველაზე მცირე, რაც გუნდის ნებისმიერი წევრისაგან ძალიან კატეგორიულად შეგვიძლია მოვითხოვოთ ურთიერთპატივისცემაა, ყოველდღიურ ურთიერთობებში ერთმანეთის ინეტერესებისთვის ანგარიშის გაწევა და მაქსიმალური გათვალისწინება.

არაფერმა ისე შეიძლება არ დააზიანოს ურთიერთობები გუნდის წევრებს შორის, როგორც ერთი წევრის მიერ მეორე წევრის მიმართ გამოხატულმა თუნდაც ერთი შეხედვით უწყინარმა ხუმრობამ, რომელშიც ცხადად იგრძნობა კოლეგის მიმართ უპატივცემულობა და რომელსაც ხელმძღვანელის მხრიდან სათანადო რეაქცია არ მოჰყვება. თუ ადამიანებს მივცემთ საშუალებას გამოხატონ თუნდაც უმნიშვნელო ანტიპათია ერთმანეთის მიმართ, საკუთარი უარყოფითი ურთიერთდამოკიდებულებები გამოავლინონ, ამით მხოლოდ იმას მივიღებთ, რომ ეს დამოკიდებულებები ერთმანეთის მიმართ კიდევ უფრო გაუარესდება და გუნდის საერთო მდგომარეობასაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს.

სწორედ ამიტომ, ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი გზა ურთიერთპატივისცემის პრინციპის დამკვიდრებისათვის უპატივცემულობის თუნდაც სულ მცირე ფორმით გამოხატვასთან დისციპლინირებული ბრძოლაა. თუ ხელმძღვანელები არ ეცდებიან ფხიზლად იყვნენ ყველა ასეთი გამოვლინების მიმართ და ყველა მონაწილისაგან პრინციპულად მოითხოვონ მოთოკონ საკუთარი ანტიპათია და არ გამოხატონ ისეთი პირადი დამოკიდებულებები ერთმანეთის მიმართ, რომელსაც გუნდის სხვა წევრების პიროვნული შეურაცხყოფა შეუძლია, პრინციპიც ვერ დამკვიდრდება და ადამიანებიც ბევრად უფრო შებოჭილები და ერთმანეთის მიმართ აგრესიულები იქნებიან.

Posted in კარიერა | Leave a Comment »

რატომ რჩებიან თანამშრომლები კომპანიაში?

Posted by tamuna2188 on მაისი 9, 2012

საინტერესო სტატიას წავაწყდი ინტერნეტში და თქვენი აზრიც მაინტერესებს ამ საკითხის თაობაზე:

,,თანამშრომლები კომპანიაში მრავალი მიზეზის გამო ჩერდებიან. მათ შორის, უმუშევრობის შიშით, მიკუთვნების განცდით ან შეჩვევის გამო. მაგრამ რატომ ჩერდებიან საუკეთესო კადრები, რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ სამსახურის შეცვლა? მათ გააჩნიათ სულ სხვა მოტივაცია და განსხვავებული მიზეზები, რის გამოც არიან კმაყოფილნი და არც ფიქრობენ სხვა სამსახურის ძიებაზე. ყველა ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი კადრების შენარჩუნება, უნდა იცოდეს და ყურადღებას ამახვილებდეს მათი დარჩენის მთავარ მოტივატორებზე:

1. ისინი ამაყობენ ორგანიზაციით – ადამიანებს სურთ, იმუშაონ ორგანიზაციაში, რომელსაც კარგი რეპუტაცია, იმიჯი და სახელი გააჩნია, აქვს დალაგებული და გამართული შიდა მდგომარეობა და წარმატებულად მოღვაწეობს ბაზარზე.

2. პატივს სცემენ ხელმძღვანელს – თანამშრომლები რჩებიან ორგანიზაციაში, თუ ჰყავთ სამაგალითო, პატივსაცემი ხელმძღვანელი და მისგანაც გრძნობენ პატივისცემას და მსგავს დამოკიდებულებას. შესაბამისად, თითოეულ მენეჯერს გააჩნია საკმაოდ დიდი ძალაუფლება, შეინარჩუნოს თავისი უშუალო დაქვემდებარებულები ურთიერთობის განვითარებით.

3. სამართლიანი ანაზღაურება – თანამშრომლები რჩებიან ორგანიზაციაში, თუ აქვთ მათი უნარების, შედეგების და ძალისხმევის შესაბამისი ანაზღაურება. ეს გულისხმობს როგორც კონკურენტულ ხელფასსა და ბენეფიტებს, ისე სხვა სახის წახალისებებს, შრომის დაფასებასა და აღიარებას.

4. ისინი ვითარდებიან – საუკეთესო კადრები რჩებიან კომპანიებში, როცა ისინი მუდმივად ახალს სწავლობენ, იზრდებიან, ვითარდებიან და არა მხოლოდ საქმის კეთების ხარჯზე, არამედ იმითაც, რომ კომპანია მუდმივად ზრუნავს მათი კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ცოდნის შეძენაზე.

5. გარშემომყოფები – ძალიან არსებითია თანამშრომლისათვის, თუ ორგანიზაციაში მუშაობენ პატივსაცემი, შესაფერისი და მსგავსი ადამიანები, რომლებთანაც ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნო და პოზიტიურია.

6. შინაარსიანი სამუშაო – და ბოლოს, ადამიანებს სურთ, იმუშაონ კომპანიაში, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ აკეთონ ის საქმე, რომელიც ახლოს არის მათ ინტერესებთან, ძალიან მოსწონთ და უყვართ.

შესაბამისად, ყველა ხელმძღვანელი უნდა ცდილობდეს ამ პუნქტების მიხედვით ორგანიზაციის შეფასებას და იმ მიმართულებების გაძლიერებას, სადაც მოიკოჭლებს. თუ ორგანიზაცია ამ პირობებს კარგად აკმაყოფილებს, იქ იმუშავებენ ყველაზე მოტივირებული, ეფექტიანი, კომპეტენტური კადრები. ეს პირდაპირ კავშირშია ორგანიზაციის მიღწევებთან, შედეგებთან, კლიენტების კმაყოფილებასა და შემოსავლებთან”.

 http://insight.ge/?p=3012#more-3012

Posted in კარიერა | Leave a Comment »

ანეკდოტიები სვანებზე…

Posted by tamuna2188 on იანვარი 20, 2011

როგორ მოვიქცე პარაშუტი თუ არ გაიხსნა?_კითხულობს სვანი.
-ხელები მაგრად იქნიე ფრთებივით,_პასუხობს ინსტრუქტორი.
რამდენიმე წუთის შემდეგ ილუმინატორზე კაკუნია.
-მერე რა ვქნა?

სვანს სამსახურში იღებენ. სვანი ეკითხება:
-აქ სვანები მუშაობენ?
-არა,_უპასუხეს.
გავიდა დრო,სვანს ამოწმებენ. შევიდნენ ოთახში და სვანს ფეხები მაგიდაზე აქვს შემოწყობილი. ჰკითხეს:
-რატომ არ მუშაობ?
-თქვენ არ მითხარით,აქ სვანები არ მუშაობენო?_უპასუხა სვანმა.

სვანს ტუფლები უჭერს და ტკივილის გამაყუჩებელს დალევს

ტიტანიკში ვის როლს ითამაშებდი?
სვანი:
-აისბერგის!

სვანი თავის თავს ეჭიდავება და წააგებს

სვანი ფენს შარვალს, გადაუვარდება აივნიდან და იტყვის – კიდე კაი არ მეცვაო

სვანი ჯარიდან ჩამოვიდა, მხარზე ,,მუხა” ჰკიდია.
მამა ეკითხება:
ეგ რა არის?
ესა მამა ,, მუხაა”.
რას აკეთებს ეგ ,,მუხა”?
აი, ტუალეტს ხომ ხედავ, ეგა ვითომ ტანკია.
გაუქანებს მუხას და ააფეთქებს ტუალეტს.
გავა ხუთი წუთი, შვილი ეკითხება მამას:
მამა დედა სად არის?
ტანკში იჯდა შვილო.

სვანს მკითხავმა კარტი გაუშალა და ეუბნება:
-ერთი გოგო გყავს.
სვანი გაგიჟდა:
-შენ საიდან იცი?
-შენი შვილი 14 წლის რომ გახდება,თითში ეკალი შეერჭობა და მოკვდება!
სვანი მივიდა სახლში,შვილს მორზე დააწყობინა თითები და დააჭრა. ცოლმა უყვირა:
-ეს რა ქენი?
-რა ვქენი და სიკვდილს გადავარჩინე!

სვანი კამიკაძე ბავშვებს გაკვეთილს უხსნის: კარგად დააკვირდით ახლა…..ესაა ბომბი, ვიმაგრებ ტანზე, ვხსნი თავს…..კარგად დააკვირდით, თორემ ამას მეორედ ვეღარ გავიმეორებ!

სვანი სახესა და ტანზე მაზუთს ისვამს . -რას შობი ,ბიჭო? -ეკითხება მეორე. განცხადებაში ეწერა, შავი მუშები გვჭირდებაო.

სვანს პატრული აჩერებს. -საბუთები მაჩვენე. სვანი ქამარს იხსნის.-რას შვრები?! -გადაირია ინსპექტორი. -ბავშვობაში მამაჩემის ამხანაგები საბუთების ჩვენებას რომ მთხოვდნენ,ასე ვშვრებოდი და ფულს მჩუქნიდნენ…..

სვანი ზის და წამლებს ყლაპავს . . .
-ცუდად ხომ არ ხარ? ეკითხება მეზობელი
-არა, ხვალე ვადა გასდის და ხო არ გადავყრი

სვანი მამა უბარებს ანდერძს შვილებს :
-შვილებო რო მოვკვდები ზღვაში დამმარხეთ
მამა დაიღუპება. შვილები საფლავის ამოთხრისას დაიხრჩობიან

სვანი ზის სვანურ კოშკზე და აგურებს ყრის,
მეზობელი ეკითხება რას შვები კაცოო?
სვანი: მაცალე ტეტრისს ვთამაშობო.

სვანმა გოლი გაიტანა და განმეორებით ჩვენებაში ძელს გაარტყა.

სვანს მიასვენებენ და სურათი შემოტრიალებული მიაქვთ,
კითხავენ: რატომ?… – ძებნაშიაო.

სვანი ჯარიდან აგზავნის წერილს და ამანათს
-მამი ამ ყუთს რო გახსნი და შიგ რაც დევს, იმას რგოლს გამოაძრობ, ორი კვირით გამომიშვებენ.

სვანი მარაოს დაინიავებს და გაიყინება

მიდის კაცი გზაზე და რას ხედავს–სვანი გუბეში ჩაჯდება ამოვა ჩაჯდება ამოვა.კაცი ეკითხება:–რას აკეთებო.
–ჩოხასა ვრეცხავო,–უპასუხა სვანმა
–მერე სარეცხი მანქანა არა გაქვსო?
–მაქვს,მაგრამ შიგნით რომ ვჯდები თავბრუ მეხვევაო.

– ორი სვანი მგზავრობს ავტობუსით. ერთი ეკითხება მძღოლს:

– ეს ავტობუსი ვაგზლამდე ამიყვანს?

– არა! – მოუჭრა მძღოლმა.

– არც მე ამიყვანს? – იკითხა მეორე სვანმა.

სვანები რესტორანში შევლენ და დაინახავენ თეფშები ერთმანეთზე ორ-ორად ალაგია, მიიხედ მოიხედავენ და ერთმანეთს კალთაში ჩაუჯდებიან.

სვანს სატვირთო დაეჯახება და
სვანი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალება

სვანმა გაღატაკების პირას მისულმა, ფულის საჭრელი მანქანა გაყიდა.

Posted in ანეგდოტები | 1 Comment »

ღორს არ შეუძლია ცაში ახედვა… რაში სჭირდება თორემ…….

Posted by tamuna2188 on იანვარი 20, 2011

1. 2000 ჯერ სახის შეჭმუხვნა 1 ნაოჭს აჩენს
2. სირაქლემას უკან სიარული არ შეუძლია
3. მადრიდი – ევროპის ერთადერთი დედაქალაქია, რომელიც არ არის მდინარეზე განლაგებული
4. კატას შეუძლია ასზე მეტი ვოკალური ბგერის გამოცემა, მაშინ როცა ძაღლს დაახლოებით ათის
5. მსოფლიოში მხოლოდ 13 დირიჟაბლია (9 ამ 13 დირიჟაბლიდან მდებარეობს აშშ ში)
6. ვიეტნამში ხურდა ფული არ აქვთ
7. 4000 წლის განმავლობაში არცერთი ახალი ცხოველი არ იქნა მოშინაურებული
8. ფორდის პირველ ავტომობილს ქონდა დოჯის ძრავა
9. კატას 32 კუნთი აქვს თითო ყურზე
10. სირაქლემის თვალი მის ტვინზე დიდია
11. ჩინურ ენაში – კრიზისის და შესაძლებლობის აღმნიშვნელი სიტყვები ერთიდაიგივეა
12. კატას არ შეუძლია ყბების გვერდული მოძრაობა
13. საშუალოდ ადამიანი 7 წუთში იძინებს
14. მსოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა მშობლები იყვნენ 8 და 9 წლის (ჩინეთში)
15. ლუი არმსტრონგი საკუთარ დაბადების დღეზე გარდაიცვალა
16. ღორს არ შეუძლია ცაში ახედვა
17. NBA ლოგოზე გამოსახული სიმბოლო არის ჯერი ვესთი
18. კრევეტს – გული თავში აქვს
19. ადამიანს საშუალოდ 1 წუთით შეუძლია სუნთქვის შეკავება (მსოფლიო რეკორდი სუნთქვის შეკავებაში არის 21 წუთი და 29 წამი და დევიდ მერლინის ეკუთნის)
20. ყველაზე მგრძნობიარე თითი – საჩვენებელი თითია

Posted in იცით თუ არა რომ... | 2 Comments »

ალიასკის დროშა 13 წლის ბიჭმა შექმნა.

Posted by tamuna2188 on იანვარი 20, 2011

>> შექსპირის შემოქმედებაში “ჰამლეტი” მოცულობით ყველაზე დიდი ნაწარმოებია. ის 4042 სტროფისგან შედგება და მასში 29 5551 სიტყვაა გამოყენებული.
>> “მიცუბიში” იაპონურად “სამ ბრილიანტს ნიშნავს”.
>> აზიური ჯიშის ქათმები შავი და ყვითელი ფერის კვერცხებს დებენ.
>> სიტყვა “ნაშა” ძველბერძნულად ცოლს ნიშნავს.
>> ესპანეთში ამბობენ, რომ გაუპატიურება მზერითაც შეიძლება და ამიტომ თვალებს “სასქესო ორგანოებსაც” კი უწოდებდნენ.
>> ეროტიული ლიტერატურის ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა, რომელიც 25400 ტომისგან შედგება, ვატიკანში ინახება.
>> აშშ-ში ჯორჯ ვაშინგტონის სახელს ატარებს: 7 მთა, 8 მდინარე, 120 ქალაქი და დასახლებული პუნქტი.
>> მსოფლიოს ყველაზე დაბინძურებული მდინარეა რაინი.
>> ნორმალური ადამინი 7 წუთში ახერხებს დაძინებას.
>> არწივი 22 სახელმწიფოს გერბზეა გამოსახული, ხოლო ლომი-29 – ზე.
>> ბაბილონის გოდოლის ასაგებად 85 მილიონი აგური გამოიყენეს.
>> პირველი კარუსელი 1766 წელის ზაფხულში, პეტერბურგში დაამონტაჟეს.
>> XX საუკუნეში, ფრანგები მილიონერებს “ტუზებს” ეძახდნენ.
>> ავსტრალიაში 57 000 000 კენგურუ ცხოვრობს.
>> იაპონია, აშშ-ის ტერიტორიის 3% -ს შეადგენს. ხოლო მთელი იაპონიის მიწა ორჯერ მეტი ღირს, ვიდრე მთელი ამერიკა.
>> ბეღურას კისერზე ორჯერ მეტი მალა აქვს, ვიდრე ჟირაფს;
>> სპილოს ერთი ეშვისაგან მზადდება კლავიშები 15 როიალისთვის;
>> დედამიწა ყველაზე სწრაფად აგვისტოში ბრუნავს, ყველაზე ნელა-მარტსა და აპრილში;
>> საფრანგეთის პრეზიდენტს შარლ დე გოლს 1944 წლიდან 1966 წლამდე 30-ჯერ დაესხნენ თავს,მაგრამ ყველა ჯერზე ტერორისტებს ხელი მოეცარათ;
>>თმის საშრობი ფენი 115 წლის წინ ფრანგმა ალექსანდრე გოფროუმ გამოიგონა.
>>ადამიანს თავზე თმა წლის განმავლობაში 15 სმ-ით ეზრდება.
>>ბეღურა საშუალოდ 30 გრამს იწონის. მისი სხეულის ტემპერატურა 44 გრადუსია. წუთში 1000 ჩასუნთქვას აკეთებს და მისი პულსი წუთში 860 დარტყმას აკეთებს.
>>დღე-ღამის განმავლობაში ფრჩხილი 0.33 სმ-იტ იზრდება.
>>თეთრი დათვები ცაციები არიან.
>>დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული მინერალი კვარცია.
>>პერუს დედაქალაქი ლიმა ოკეანის ნაპირზეა გაშენებული. მიუხედავად ამისა, ქალაქში თითქმის არ წვიმს. ამიტომ ლიმელები არ ხმარობენ ქოლგას და მათ სახლებს არ აქვთ საწვიმარი მილი.
>>ბუნებრივად ქერათმიან მანდილოსნებს თავზე 140 000 თმის ღერი აქვთ; შავგვრემნებს – 110 000.
>>60 წლის ადამიანები 50% გემოს შეგრძნებას კარგავს.
>>როდენის “მოაზროვნე” იტალიელი პოეტის დანტეს პორტრეტია.
>>საფარაში ყოველწლიურად 160 000 მირაჟი ჩნდება.
>>ბალტიის ზღვას ადრე ქარვის ზღვა ერქვა, რადგანაც ეს მინერალი მრავლად მოიპოვებოდა მასში.
>>რაც უფრო ცუდ პირობებში იზრდება და ხარობს ყავა მიტ უფრო გემრიელია მისი ნაყოფი.
>>ალიასკის დროშა 13 წლის ბიჭმა შექმნა.
>>ადამიანის ტვინის 89% წყალია.
>>მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი იმდენ ნერწყვს გამოყოფს, რომ ორ დიდ აუზს გაავსებდა.
>>ვაშლის არაყს კალვადოსი ქვია.
>>ადამიანს ცხვირი მთელი სიცოცხლის მანძილზე ეზრდება

Posted in იცით თუ არა რომ... | Leave a Comment »

განა ჩვეულებრივია ის მოვლენა, რომ ბანკირი საკუთარ ჯიბეში იყოფდეს ხელებს웃

Posted by tamuna2188 on იანვარი 20, 2011

❄ერთმა ნიუ–იორკელმა ახალგაზრდა ცოლ–ქმარმა თავის საფოსტო ყუთში თეატრის ორი ბილეთი აღმოაჩინა წარწერით: “გამოიცანით ვისგან არის?”. თეატრიდან დაბრუნებულებს მათ ბინა გაძარცვული დახვდათ. კარზე კი მიკრული იყო მეორე წარწერა: “ახლა კი უკვე ნამდვილად იცით, ვისგან”.♕♔

❄ ლევ ტოლსტოის ჟურნალისტები არ უყვარდა. ერთხელ ერთმა კორესპონდენტმა ინტერვიუ სთხოვა. “რად გინდათ?” – შეეკითხა მწერალი. “როგორ, რუსეთში ბოლო სულელიც კი ინტერესდება თქვენით!”

“–ამაში ახლა მე საკუთარი თვალითაც დავრწმუნდი” – მიუგო მწერალმა.

❄ერთ საზოგადოებაში მარკ ტვენი სახუმარო ამბებს ყვებოდა. ყველა გულიანად ხარხარებდა. მხოლოდ ერთი ბანკირი არ იზიარებდა ამ საერთო მხიარულებას. იგი წამოდგა, ხელები ჯიბეებში ჩაიწყო და ქედმაღლურად განაცხადა: – ბატონებო, ნეტავ რა არის აქ არაჩვეულებრივი, ყოველი იუმორისტი გონებამახვილობს. ყველამ მარკ ტვენს შეხედა: -თქვენ მართალი ხართ. არსებობს ამაზე კიდევ უფრო უჩვეულო ამბები – მიუგო მწერალმა და დასძინა: განა ჩვეულებრივია ის მოვლენა, რომ ბანკირი საკუთარ ჯიბეში იყოფდეს ხელებს”.

❄ბრიუსელის გაზეთის რედაქციაში მოვიდა წერილი: “მე გავაშენე პატარა ბაღი, რომელიც დიდი სიამოვნებას მანიჭებს. სამწუხაროდ, ვერაფრით ვარჩევ სასარგებლო მცენარეს სარეველასგან. გთხოვთ დამეხმაროთ”. “ამოთხარეთ ყველა მცენარე თქვენს ბაღში და რომელიც ისევ ამოვა, ის იქნება სარეველა” – “ურჩია” რედაქციამ.

❄სპარსეთის დაპყრობისას ალექსანდრე მაკედონელი გზად ქალაქ ლამპსაკს მიადგა. ქალაქის მაცხოვრებლები შეშინდნენ და მაკედონელს მამის მეგობარი ფილოსოფოსი ანაქსიმენე მიუგზავნეს. ალექსანდრე მიხვდა, თუ რის სათხოვნელად მიდიოდა მასთან ფილოსოფოსი და შორიდანვე დაუძახა: ვფიცავ ღმერთებს, შენს თხოვანს არ შეავსრულებო. მაშინ ანაქსიმენემ ალექსანდრეს უთხრა: “მეფეო, მე გთხოვ, დაანგრიო ქალაქი!”. ალექსანდრემ ფიცი ვეღარ გატეხა და ლამპსაკი გადარჩა.

❄ლუდოვიკო XI-ს კარის ასტროლოგმა ზუსტად იწინასწარმეტყველა მეფის ფავორიტი ქალის მოწამვლა. ლუდოვიკომ მისი სიკვდილით დასჯა გადაწყვიტა, ჯალათთან ერთად თავისთან მიიხმო და ირონიულად ჰკითხა: “ყველას სიკვდილს რომ წინასწარმეტყველებ, თავად შენ რამდენი დრო დაგრჩაო”. “მე თქვენზე სამი დღით ადრე მოვკვდებიო” – უპასუხა ასტროლოგმა და… გადარჩა 🙂

Posted in იცით თუ არა რომ... | Leave a Comment »

საინტერესოა……

Posted by tamuna2188 on იანვარი 20, 2011

• ერთხელ მიქელანჯელო თავის ნაკლებად ნიჭიერ კოლეგას ესტუმრა. მასპინძელმა მას სახლი დაათვალიერებინა და უთხრა, რომ კედლების შეთეთრებას აპირებდა, რათა შემდგომში თავისი ხელით მოეხატა ისინი. “სჯობს ჯერ მოხატო და შემდეგ შეათეთრო” – “ურჩია” მიქელანჯელომ

•“არ მკითხოთ, როგორ ვიშოვე პირველი მილიონი, დანარჩენი მილიონები კი სუფთად მაქვს ნაშოვნი” – ამბობდა როკფელერი

•მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა ჯარებმა, ივანე ბაგრამიანის მთავარსარდლობით, გერმანელთა ფრონტი გაარღვიეს და ბალტიის ზღვაზე გავიდნენ. გამარჯვებულმა სარდალმა ამ ზღვის წყლით ბოთლი აავსო და სტალინს გაუგზავნა. სანამ ამანათი მოსკოვში ჩავიდა, ფაშისტებმა ბაგრამიანს უკან დაახევინეს. შიკრიკმა, რომელმაც ამის შესახებ არაფერი იცოდა, სტალინს გზავნილი გადასცა და უთხრა: “ამხანაგო სტალინ, გენერალმა ბაგრამიანმა ბალტიის ზღვის წყალი გამოგიგზავნათ” “ამანათი ბაგრამიანს დაუბრუნეთ და გადაეცით, რომ წყალი ზუსტად იქ გადაღვაროს, სადაც ეგ ბოთლი აავსო” – უპასუხა სტალინმა.

•SOS სინამდვილეში SAVE OUR SOULS-ს სულაც არ ნიშნავს. უბრალოდ ასოთა ეს კომბინაცია თავის დროზე, მორზეს ანბანის საშუალებით (სამი წერტილი, სამი ტირე, სამი წერტილი) მარტივად გადაიცემოდა.

•ჩინეთის პირველ იმპერატორსა და დიდი კედლის ამგებ ჩინ შიხუანდს ჰყავდა 12140 ცოლი და ჰქონდა 10 000 ოთახიანი სასახლე, რომელშიც 27 წელი ისე იცხოვრა, რომ ერთსა და იმავე ოთახში ორჯერ არასოდეს დაუძინია.

•ერთხელ მარკიზმა დე შაროლემ გართობის მიზნით ადამიანი მოკლა. ამ ამბის გამო შემდგარ სასამართლოზე მეფე ლუდოვიკო XIV-მ მარკიზს უთხრა: “მე გპატიობთ თქვენ ამ მკვლელობას, მაგრამ შევიწყნარებ იმასაც, ვინც თქვენ მოგკლავთ“

•“დღეს გიჟებს ყველგან შეხვდები, საგიჟეთშიც კი” – ამბობდა ბერნარდ შოუ

•ვოლტერის მსახურმა, რომელიც წერა-კითხვის უცოდინარი იყო, თავის პატრონს სოფელში ნათესავებთან გასაგზავნი წერილის დაწერა სთხოვა. როდესაც წერას მორჩა, ვოლტერმა მსახურს წერილი ხმამაღლა წაუკითხა და ჰკითხა, კიდევ რამის დამატებას ხომ არ ისურვებდა.
“- მიაწერეთ რომ წერილის ავტორი თქვენ ბრძანდებით და რომ ამ სულელური სტილისთვის ბოდიში ვუხდიო” – უპასუხა მსახურმა

•ინგლისის მეფე, ჰენრი VIII-მ თავის მინისტრ თომას მორს უბრძანა, გამგზავრებულიყო პარიზში და საფრანგეთის მეფისათვის ნოტა პირადად წარედგინა. “თქვენო უდიდებულესობავ” – მიუგო მორმა – “თქვენც ხომ იცით, როგორი ფიცხია საფრანგეთის მეფე, ის მაშინვე თავს გამაგდებინებს“.
“- ნუ გეშინია, თუკი ის ამას ჩაიდენს, მე წამიერად გავცემ ბრძანებას ინგლისში მცხოვრებ ყველა ფრანგს თავი მოკვეთონ.” – “დაამშვიდა” მეფემ.
“- ძალიან გულმოწყალე ბრძანდებით, თქვენო უდიდებულესობავ, მაგრამ ვშიშობ, რომ არც ერთი ფრანგის თავი ჩემს მხრებს არ მოერგება ” – უპასუხა მორმა

•სპარტაში უცოლობა დანაშაულად ითვლებოდა. სპარტელები ხანშიშესულ უცოლო მამაკაცებს უპატივცემულოდ ეპყრობოდნენ და თეატრში ადგილსაც კი არ უთმობდნენ სიტყვებით: “ჯერ შენ ის არ გაგიჩენია, ვინც მომავალში მე უნდა დამითმოს ადგილიო“

•ინგლისში მეუღლეთა სექსი ადრე მხოლოდ მეფის ნებართვით იყო შესაძლებელი. მეფე ვნებააშლილ წყვილს აძლევდა აბრას, რომელზეც ეწერა: Fornication Under Consent of the King. (”მრუშობა მეფის ნებართვის ქვეშ”). სახლის კარზე ჩამოკიდული ეს აბრა კი კარს მიღმა მიმდინარე ქმედებების ლეგალურობაზე მეტყველებდა. აქედან მოდის ზმნა “FUCK”

•მაგიდის გადასაფარებლები თავდაპირველად იმისთვის იყო გამოგონილი, რომ სტუმრებს მასზე ხელები და პირი შეეწმინდათ

•ჟურნალ “strand magazine”-ს რედაქცია ერთ დღეს 20 ათასამდე წერილით გაივსო. “თქვენ მკვლელი ხართ” – წერდნენ არტურ კონან დოილს მკითხველები. დედამ კი მოსანახულებლად მისული შვილი სახლში არ შეუშვა. კონან დოილი უბრალოდ იძულებული გახდა, შერლოკ ჰოლმსი “გაეცოცხლებინა”

•“პიგმალიონის” პრემიერის შემდეგ აღფრთოვანებულმა დარბაზმა ტაშის ფონზე ავტორს მოუხმო. ბერნარდ შოუს გამოსვლის მომენტში მხურვალე ოვაციას ერთი სტვენა შეერია. შოუმ იარუსისკენ ხელი დაიქნია და მხიარულად შესძახა: “სავსებით გეთანხმებით, მეგობარო, მაგრამ მარტო მე და შენ აბა ამდენ ხალხთან რას გავხდებით?

•ერთმა არისტოკრატმა ცნობილ ფრანგ მწერალს ალექსანდრე დიუმას, ირონიულად ჰკითხა: “თუ არ ვცდები, თქვენი შთამომავლობა სისხლის სიწმინდით არ გამოირჩევა. მამათქვენი გენერალი დიუმა, მულატი იყო არა?”
“-სრული ჭეშმარიტებაა.”
” – პაპათქვენი?”
” -ზანგი გახლდათ. ”
“-საერთოდ, თქვენი წინაპარი ვინ იყო?”
“- მაიმუნი” – მიუგო დიუმამ და დასძინა – “ჩემი შთამომავლობა იმით დაიწყო, რითაც თქვენმა თავისი განვითარება დაასრულა”

•პირველი მანქანის სახალხო ჩვენება ერთი საათით დაგვიანდა, რადგან საწარმოს კარი მანქანაზე უფრო ვიწრო აღმოჩნდა და ფორდი იძულებული გახდა კედელი საკუთარი ხელით ენგრია.

•ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა ფოლკნერს: “ბევრი ამტკიცებს, რომ თქვენი ნაწარმოებები გაუგებარია ორჯერ და სამჯერ წაკითხვის შემდეგაც კი, რას ურჩევდით მათ?” ”- მეოთხედაც წაიკითხონ” – უპასუხა ფოლკნერმა.

•“წარმოიდგინეთ, როგორი სიჩუმე იქნებოდა გარშემო, თუკი ადამიანები ილაპარაკებდნენ მხოლოდ იმაზე, რაც იციან“ – აღნიშნა ერთხელ კარლ ჩაპეკმა

Posted in იცით თუ არა რომ... | Leave a Comment »

საჩუქრების მაღაზიაში ვიყიდე

Posted by tamuna2188 on იანვარი 8, 2011

1. ცოლი დგას სარკესთან და ქმარს ეკითხება:
– ძვირფასო, რა მოგწონს ჩემში უფრო მეტად? ჩემი ლამაზი სახე თუ მშვენიერი ტანი?
– შენი …
დაასრულეთ ქმრის ფრაზა ორი სიტყვით.

2. ანეკდოტის მიხედვით, მამაკაცი მაშინ კვდება, როდესაც მას გული უჩერდება. იმავე ანეკდოტით, როდის ითვლება გარდაცვლილად ქალი?

3. მანდილოსანი, რომელსაც საკუთარ ხმაზე დიდი წარმოდგენა აქვს, დირიჟორს ეკითხება:
– ბევრს უთქვამს, რომ ასეთი ხმით შემიძლია ოპერაშიც წავიდე. თქვენ რას ფიქრობთ?
– ცხადია შეგიძლიათ, თუკი …
დაასრულეთ დირიჟორის ფრაზა ორი სიტყვით.

4. წერილი ქმარს: “ნუ იდარდებ, შენი ცოლი ჩვენ გავიტაცეთ. ყველაფერი ნორმალურად იქნება, თუ მუხათგვერდის სასაფლაოზე 4000 დოლარს ამოიტან. იცოდე, პოლიციას არ შეატყობინო, თორემ …”
რითი დაემუქრნენ გამტაცებლები ქმარს?

5. ჭიჭიკიას ქალი მოეწონა, მაგრამ არშიყობის წესებზე აცრილი გახლდათ და პრიმიტიულად დაუწყო:
– ლამაზო, ასეთი მშვენიერი ფეხები, ტანი და მკერდი სად იშოვე?
– საჩუქრების მაღაზიაში ვიყიდე. – დაცინვით გამოხედა ქალმა.
– მერე, სახე … მოგცეს?
ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა.

6. პატიმარი ციხიდან გაქცევის მცდელობისთვის დააკავეს. პოლიციელის შეკითხვაზე, თუ რატომ მოიქცა ასე, მან მიზეზად ცოლის შერთვის სურვილი დაასახელა. სამართალდამცველმა გაიკვირვა: “რა უცნაური წარმოდგენა გქონიათ …”
რაზე?

Posted in გამოცანები | 2 Comments »

როცა ამას აკეთებ, გგონია რაღაცას აკეთებ

Posted by tamuna2188 on იანვარი 8, 2011

1)სიმენონის აზრით: ” ამის გაკეთებას იწყებ რომ დაამტკიცო შენ ხარ მამაკაცი, შემდეგ ცდილობ გადაეჩვიო, რომ დაამტკიცო, შენ გაქვს დიდი ნებისყოფა”. ემერსონმა კი შენიშნა: “როცა ამას აკეთებ, გგონია რაღაცას აკეთებ მაშინ, როცა არაფერს აკეთებ”. რის შესახებ წერდნენ ამ სიტყვებს?

2)რა არის ორი ისეთი მოვლენა, რომელიც მსოფლიოში არავის ახსოვს და არავინ იცის?

3)ჭერზე კიდია ადამიანი რომელმაც თავი ჩამოიხჩო. მაგრამ ოთახი ცარიელია, ერთადერთი ასხია ბევრი წყალი რაზე იდგა???

Posted in გამოცანები | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: